Proč třídit

Proč třídit vybité baterie

Použité baterie a akumulátory se mohou stát vážnou zátěží
pro životní prostředí i lidské zdraví. Jejich tříděním a recyklací navíc chráníme přírodní zdroje před další těžbou.

Z baterií, bohužel stále často vyhazovaných s domácím odpadem, se na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy. Ty mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody. Z celkového obsahu těžkých kovů v komunálním odpadu jsou baterie zodpovědné za 88 % obsahu rtuti, 67 % niklu a 85 % kadmia. Tyto kovy mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci.
Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane,
tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových článků.

Do sběru baterií se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, firmy, školy i celé obce. Přidejte se i vy!